Ansök nu

Skandinaviska Institutet

AIFS Australien

AIFS Australien är en del av den världsomspännande organisationen American Institute for Foreign Study, som startade sina första program i Australien 1972. Kontoret i Sydney har hand om au pair-programmet i landet, men arbetar även med andra inhemska program, som Work & Travel och Study Abroad.

Personalen har stor erfarenhet av att arbeta och resa över hela världen – de flesta av dem har deltagit i något av AIFS kulturutbytesprogram. Detta gör att AIFS Australien kan ge au pairen den absolut bästa servicen, eftersom man vet exakt hur det är att vara med om ett kulturutbyte. AIFS Australiens mål är att ge au pairen den allra bästa upplevelsen och finns till hands för att ge stöd och råd under hela vistelsen i Australien.