Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Lön och förmåner

Vi har satt ihop ett omfattande program, avsett att ta bort bekymren med att ta sig till Australien, leva där och återvända hem. Vi ger dig support både här i Sverige och på plats i Australien.

Detta ingår i vårt program:

  • Avbeställningsskydd
  • 3 dagars orienteringskurs och boende på centralt hostel i Sydney
  • Transport från orienteringen i Sydney till din värdfamilj
  • Engagerad service medan du söker och på plats i Australien. Du har även fortsatt support från oss på Skandinaviska Institutet efter avresa.
  • 1-2 veckors betald semester beroende på placeringens längd
  • Bonus $300 efter avslutad vistelse

Lön
Din värdfamilj ger dig fickpengar per vecka, beroende på antalet arbetade timmar i familjen.

Au pair Classic:
Upp till 30 timmar i veckan = AUD 295/vecka
30-35 timmar i veckan = AUD 330/vecka

Au pair Platinum:
Upp till 30 timmar i veckan = AUD 350/vecka
30-35 timmar i veckan = AUD 385/vecka

Avslutningsbonus
Efter att du fullföljt din au pair-vistelse hos familjen kommer du att få en avslutningsbonus på 300$, vilket kan komma väl till pass om du funderar på att resa runt på egen hand i Australien eller söka andra jobb för återstoden av ditt Working Holiday-visum.

Visum
Du reser på ett Working Holiday-visum som gäller i 12 månader. Du kan stanna som au pair 6, 9 eller 12 månader. Efter 6 månader som au pair har du även möjlighet att resa vidare eller ta andra jobb på samma visum.

Försäkring
Vi erbjuder oss att teckna din försäkring och hjälper dig att eventuellt förlänga den på plats.

Tillgänglighet för familj och vänner
Om du önskar resa runt efter din au pair-tid kan du använda vårt kontor i Sydney som din fasta postadress. Dessutom vet din familj och vänner vart de kan vända sig om de inte kan nå dig direkt.

Förlängd support
Även efter din tid som au pair är våra kolleger i Sydney tillgängliga dygnet runt och finns där för dig om du behöver hjälp – vid olycksfall, sjukdom eller andra svårigheter. Vi hjälper dig även med att förlänga försäkringen för återstoden av din tid i Australien.

Efter avslutat år
Efter att du har fullföljt din tid som au pair får du gärna höra av dig till oss så skickar vi ett intyg när du är tillbaka i Sverige.