Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Värdfamiljen

Du väljer själv din värdfamilj! Under matchningsprocessen får du möjlighet att prata med flera familjer samtidigt. Alla våra värdfamiljer är noggrant kontrollerade och godkända. Familjernas hem är besökta och en personlig intervju har gjorts.

När du är i matchningsprocessen kommer din ansökan att gå ut till våra kinesiska värdfamiljer. Du kommer att få information om familjerna som är intresserade av dig och du bestämmer själv om du vill gå vidare och veta mer om en familj eller inte. Om du vill gå vidare med en familj är nästa steg att ni tar personlig kontakt med varandra. Det kan t ex vara via telefon, mail eller chatt. Personlig kontakt är viktigt för att ni ska kunna lära känna varandra och se om just ni passar ihop!

Du matchas med din värdfamilj efter att både du och familjen tackat ja. Din nya värdfamilj träffar du efter den inledande orienteringskursen på 3 dagar. Om din värdfamilj inte bor i närheten av orienteringskursen, ser vi till att du kommer dit via flyg eller buss. På respektive flygplats eller station möter sedan din nya familj upp dig.

Våra värdfamiljen är oftast välutbildade par i åldern 28-45. Det är även vanligt att mor- och farföräldrar bor hemma hos värdfamiljerna.

Vi placerar au pairer i Peking, Shanghai och Hangzhou.