Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Au Pair in America

Redan 1986 utsågs vår samarbetsorganisation i USA, ”Au Pair in America”, av ”United States Information Agency” (USIA) att som första organisation placera och sända unga människor till USA för att vara au pairer. Au Pair in America tog tillsammans med amerikanska myndigheter fram detta au pairprogram i USA.

Andra organisationer kan söka tillstånd att placera au pairer i USA, men de måste då följa de regler som är framtagna. Mer än 30 år senare är Au Pair in America den äldsta och mest framgångsrika organisationen i USA med över 4000 au pairer och familjer om året. Skandinaviska Instituet/Au Pair in America har byggt upp sitt goda rykte genom att erbjuda ett strukturerat, säkert och omfattande kulturellt utbytesprogram. Au Pair in America är medlemmar i IAPA (International Au Pair Association). Vi är den enda au pairorganisationen i Sverige som inte är vinstdrivande.