Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Lägren

Att resa på Summer Camp som barn är en djupt rotad amerikansk tradition. Camper har funnits i århundraden och en del camper har lång historia och tradition. Det är inte omöjligt att barnens föräldrar var på samma camp när de var små. Många amerikaner har väldigt fina barndomsminnen från sina somrar på camps och vill att deras barn ska få lika fina upplevelser där.

Din första vecka på lägret sker innan barnen kommer, en s.k. pre-camp där du lär dig om lägrets traditioner och rutiner. Barnen som kommer till lägret har ofta längtat hela året och nu ska de äntligen få göra allt som är roligt – träffa gamla och nya vänner, pröva på nya häftiga aktiviteter och bli omhändertagna av ledare, med roliga accenter från olika delar av världen. Livet på Campen är intensivt – det är hårt arbete. För en kort period blir livet på campen din värld. Man kan säga att varje camp blir sin egen värld, men alla camper skiljer sig åt och det finns en rad olika inriktningar.

Agency / Non-Profit
Camperna drivs i regel av olika organisationer, som t.ex. föreningar eller icke-vinstdrivande organisationer. Ofta finns campen till för barnen i närområdet eller för barn som har en anknytning till organisationerna. Somliga organisationer finns över hela USA som t.ex. YMCA, 4-H.

Till skillnad från de privata camperna har ”agency camps” ofta en tight budget och är beroende av donationer. Camperna kanske inte alltid har den senaste utrustningen men det tar de igen på den fantasiska sammanhållning och teamanda, som skapas på campen.

På dessa camper kommer du att träffa barn med olika bakgrund och en del av barnen hade aldrig fått möjlighet att uppleva den speciella miljö som ett ”summar camp” erbjuder om det inte vore för dessa organisationer.

Girl Scout camps
Precis som det låter så vänder sig dessa camper till flickor. I regel fokuserar camperna på så mycket aktiviteter utomhus som möjligt. På många camper bor man i tält på träplattform. Det låter enklare än vad det är, tälten är ganska stora och rymmer 6 – 8 deltagare, ofta sover man på sängar i tälten.

Fokus ligger på utomhusaktiviteter så som hiking, segling, paddla kanot etc. Teambuilding spelar en mycket central roll på camp och efter en dag full med roliga aktiviteter samlas alla för att laga kvällsmat vid lägerelden, sjunga sånger och se på framträdanden.

På campen råder ”girls only”, vilket enligt många är en förutsättning för att skapa en miljö där unga tjejer stärker sin självkänsla och utvecklas som personer.

Faith Based camps
Faith based camps erbjuder barn med kristen eller judisk bakgrund det bästa från två världar.

Allt du hittar på en traditionellt camp hittar du här, samtidigt som det ges tid för den egna religionen. Det finns två typer av ”faith based camps”. En del camper (som t.ex. YMCA) fokuserar helt på att ge barnen den bästa upplevelsen utifrån aktiviteterna, men med tron som värdegrund, medan på andra camper spelar tron en central roll och man håller gudstjänster och studier relaterat till tron.

Måste man vara troende för att arbeta på en faith camp? Nej, det viktiga är att du respekterar och är nyfiken på deras sätt att leva. Många som arbetar på faith camps är inte troende, men när tron spelar en central roll i campens filosofi är det viktigt att ledarna kan ta del av gudstjänster etc. Om du själv är troende och har god förankring i din religion så är du mycket eftertraktad på dessa camper.

Special Needs camps
Alla som arbetat med barn med särskilda behov kan berätta hur givande det är, att känna att man verkligen gör nytta genom att hjälpa någon annan. Att arbeta på ett Special Needs camp kommer att ge dig en unik och berikande upplevelse.

Om du är intresserad av att arbeta med Special Needs är det viktigt att du uttrycker detta i din ansökan, ofta finns det inget krav på tidigare erfarenheter av liknande arbete, utan intresset för att arbeta med dessa ungdomar är viktigare!

Private/Independent camps
Många av Camperna har funnits mycket länge och har en lång historia. Ofta ägs camperna av en familj som driver och sköter om campen. Många privata camper riktar sig till familjer som har det ganska bra ställt.

Speciality Camps
En del av camperna har ett område som de fokuserar på, som t.ex. ridning, tennis, gymnastik eller drama. Generellt drivs dessa camper i privat regi. Men även om campen har ett område de fokuserar på, har de även andra aktiviteter på schemat och campen drivs som vilket annan camp som helst.

Under-privileged
Med hjälp av lokala myndigheter och hårt arbete från frivillig- och välgörenhetsorganisationer, får varje sommar tusentals barn och ungdomar från familjer med låg inkomst eller till och med hemlösa barn, chansen att spendera ett par veckor på ett camp ute på landsbygden. För en del av barnen är det första gången de får chansen att lämna staden och den hårda miljö de kanske annars vistas i.

Arbetet på en Under-privileged camp kan vara en stor utmaning. Utifrån den tuffa miljö många av barnen och ungdomarna kommer ifrån, ställs de höga krav på ledarna. Många av barnen kan ha inlärningssvårigheter eller behöva extra hjälp på andra sätt. Lägg även till utmaningen att lära någon simma som aldrig varit i närheten av en sjö, eller att lära någon rida som aldrig sett en häst i verkligheten. Som ledare finns du på campen för att se till att barnen får en trygg, rolig och lärorik sommar. Där får de en chans att utvecklas, få nya erfarenheter och glada minnen.

Day Camps
Day Camp fungerar som de andra camperna, men det erbjuder endast aktiviteter på dagarna. Barnen sover inte på campen, utan kommer med bil eller buss på morgonen och åker hem på kvällen.

Single Gender camp
En del camps riktar sig bara till deltagare av ett kön. En single gender camp tillhör alltid en annan form av camps så du kunde jobba på en underpriviledged camp för bara pojkar eller en private camps för bara tjejer. Då lägerledare delar husrum med barnen letar camps efter personal av samma kön. Det är dock inte ovanligt att de camps anlitar Advanced skills counsellors av annat kön då de inte bor ihop med de barnen.