Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Kan jag söka?

För att söka till Camp America behöver du…

  • Fyllt 18 år senast den 1 juni.
  • Vara tillgänglig för avresa någon gång mellan den 1 maj och den 15 juni och kunna stanna på lägret i minst 9 veckor. Hemresa sker tidigast den 14 augusti.
  • Kunna uppvisa två referenser och utdrag från rikspolisstyrelsen (vara ostraffad).
  • Inneha ett pass som är giltigt minst 6 månader efter din hemkomst.
  • Vara fullvaccinerad mot Covid-19. (I enlighet med Camp Americas och amerikanska myndigheters regler.)