Skandinaviska Institutet

College

Skandinaviska Institutet är en icke vinstdriven stiftelse som funnits sedan mitten av 90-talet. Under ett antal år arrangerade stiftelsen utbytesprogram med flera college i USA, inom ramen för utbytesprogrammet GoCampus, men programområdet har nu upphört. Stiftelsens nuvarande programområden är High School, Camp America och Au pair.