Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Skaffa dig både utbildning och minnen för livet via college!

Så här går det till att söka

Universiteten i USA börjar i augusti (höstterminen) och i januari (vårterminen). Du kan ansöka hela året för ett stipendium. Det är en fördel att söka i god tid, då många universitet/college har ett begränsat antal platser för stipendiater. Besked gällande föreslagna stipendiatplatser ges inom 15 dagar från inlämnandet av ansökan.

Senaste ansökningsdatum för höstterminen 2019 är 1 maj 2019. Senaste ansökningsdatum för vårterminen 2020 är 1 oktober 2019.

Kursutbud

Den vanliga akademiska grundutbildningen i USA är 4 år. Den nivån kallas undergraduate och leder till en bachelors degree (kandidatexamen). Nästa högre nivå kallas graduate och leder till en masters degree (magisterexamen), och omfattar normalt 2 år extra. Din inriktning måste inte vara klar från början.

Vanliga frågor

Vad är GoCampus?

I GoCampus-stipendieprogrammet deltar en rad olika högskolor och universitet i USA som gärna tar emot internationella studenter för att berika campus livet och stödjer de med stipendier som täcker en stor del av kostnader för utbildningen, mat och boende. Varje stipendiatplats är knuten till ett…

Hur fungerar stipendiet?

Stipendiatplatsen kan sökas för ett års studier upp till full Bachelor-examen och täcker normalt mellan 40-60% av studiekostnaden. Du kommer att erbjudas stipendiatplatser vid ett antal universitet/college i enlighet med din studieinriktning. Förslagen skall vara anpassade till de kriterier som du har ställt upp i…

Är jag berättigad att söka CSN?

Ja, alla aktuella universitet/college är CSN-berättigade gällande de kostnader som ej täcks av stipendiet.