Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Om programmet

Vi samarbetar med organisationen ASSE (American Scandinavian Student Exchange) via stipendieprogrammet GoCampus.

I GoCampus-stipendieprogrammet deltar en rad olika högskolor och universitet i USA som gärna tar emot internationella studenter för att berika campuslivet och stödjer de med stipendier som täcker en stor del av kostnader för utbildningen, mat och boende. Varje stipendiatplats är knuten till ett specifikt universitet eller college. Syftet med stipendiatplatserna är att ge svenska och internationella studenter möjligheten att studera i USA, till en rimlig kostnad. Stipendierna baseras på att studenten skall bo på ett Amerikanskt Campus och i möjligaste mån deltar i skolans aktiviteter.

Stipendiatplatsen kan sökas för ett års studier upp till full Bachelor-examen och täcker normalt mellan 40-60% av studiekostnaden. Du kommer att erbjudas stipendiatplatser vid ett antal universitet/college i enlighet med din studieinriktning. Förslagen skall vara anpassade till de kriterier som du har ställt upp i din ansökan samt vid intervjun