Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Ansökningsprocessen

Ansökan
En komplett ansökan innefattar följande:

• Ansökningsformulär.
• Personligt brev (två A4 sidor på engelska).
• Kopia på dina avgångsbetyg. Om du går på sista årskursen
i gymnasiet scanna in ditt senaste terminsbetyg.
• Curriculum Vitae (CV) (en A4 sida på engelska).
• Ett porträttfoto.
• Passkopia.
• Två skriftliga rekommendationer på engelska på vårt formulär. En av de två referenser ska vara en lärare/undervisare på skolan/universitet.
• Godkänt TOEFL test eller IELTS test.
• Intervju.

Ansökningsdatum
Universiteten i USA börjar i augusti (höstterminen) och i januari (vårterminen).

Du kan ansöka hela året för ett stipendium.

Det är en fördel att söka i god tid, då många universitet/college har ett begränsat antal platser för stipendiater. Besked gällande föreslagna stipendiatplatser ges inom 15 dagar från inlämnandet av ansökan.

Senaste ansökningsdatum för höstterminen är 1 maj.
Senaste ansökningsdatum för vårterminen är 1 oktober.

Ansökningsprocessen
Anmäl gärna ditt intresse på hemsidan. Efter anmälan skickar vi information om stipendiatprogrammet, studieämne, universitet, ansökningsprocessen samt ansökningsformuläret och formulär för rekommendationsbrev.

För att söka behöver du i första hand:
1. Fylla i och e-maila ansökningsformuläret till oss
2. Bifoga ett motivationsbrev på engelska
3. Bifoga en kopia av dina avgångsbetyg (om du går på sista årskursen i gymnasiet, kan du scanna in ditt senaste terminsbetyg)

Inom 14 dagar från det att vi erhållit dessa dokument, blir du kallad till en skype-intervju. Intervjun hålls på både svenska och engelska. Målet med intervjun är att bedöma dina intresseområden, din engelska, dina förväntningar och dina önskemål, samt att vi utvärderar dina möjligheter att delta i programmet.

Om du blir godkänd som sökande och vill gå vidare med din ansökan, så behöver du komplettera din ansökan med följande handlingar: rekommendationsbrev, CV, porträttfoto, passkopia, TOEFL/IELTS test.

Du kan välja två universitet från listan på aktuella universitet i USA.

När vi emottagit en komplett ansökan betalar du första delen av egenavgiften till stiftelsen (2000kr).

Inom 14 dagar får du sedan en stipendiumsbekräftelse från dina två valda universitet. Utöver det kommer du att erbjudas stipendiatplatser vid ett antal universitet/college som kommer att vara anpassade till de kriterier som du har ställt upp i din ansökan. Vi bemödar oss alltid om att ta fram mellan 7 och 10 alternativ gällande stipendier och lämpliga universitet/college.

Du väljer en av skolorna för att bekräfta din plats på den skolan. Nu görs den slutliga formella ansökan direkt till det valda universitetet/colleget. Du betalar den resterande avgiften på 20 000 SEK.

Vi ser till att du får visumhandlingar och vi går även igenom övriga detaljer som flyg, försäkringar, visumansökan etc.