Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Stipendier

Den ordinarie studiekostnaden vid de aktuella universiteten varierar mellan 20.000 – 45.000 usd per helt läsår (inklusive mat och boende). Stipendiet täcker normalt mellan 40-60 % av kostnaderna.

När vi tagit emot din kompletta stipendiatansökan, återkommer vi till dig gällande vilka stipendiatplatser som är aktuella, samt vilka universitet/college som de är knutna till. Totalt erbjuder vi 9 universitetsplatser som kommer att vara anpassade till de kriterier som du har ställt upp i din ansökan samt vid intervjun. När du skickar in din ansökan kan du välja och ange max 2 universitet från listan nedan.

Illinois College, Jacksonville, IL
Normalpris per läsår: $39.780
Stipendiet per läsår: $24.330
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $15.450

University of Wisconsin – Superior, Superior, WI
Normalpris per läsår: $22.800
Stipendiet per läsår: $7.200
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $15.600

St. Mary’s University of Minnesota, Winona, MN
Normalpris per läsår: $41.800
Stipendiet per läsår: $25.900
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $15.900

Southern Utah University, Cedar City, UT
Normalpris per läsår: $28.300
Stipendiet per läsår: $12.300
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $16.000

Truman State University, Kirksville, MO
Normalpris per läsår: $23.000
Stipendiet per läsår: $7.000
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $16.000

Menlo College, Atherton, CA
Normalpris per läsår: $52.650
Stipendiet per läsår: $36.650
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $16.000

Caroll University, Waukesha, WI
Normalpris per läsår: $41.000
Stipendiet per läsår: $25.000
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $16.000

Aquinas College, Grand Rapids, MI
Normalpris per läsår: $41.310
Stipendiet per läsår: $24.000
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $17.310

University of Wisconsin – Eau Claire, Eau Claire, WI
Normalpris per läsår: $26.200
Stipendiet per läsår: $6.000
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $20.200

North Park University, Chicago, IL
Normalpris per läsår: $39.000
Stipendiet per läsår: $16.000
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $23.000

Colorado Mesa University, Grand Junction, CO
Normalpris per läsår: $34.600
Stipendiet per läsår: $9.000
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $25.600

Stetson University, DeLand, FL
Normalpris per läsår: $58.000
Stipendiet per läsår: $31.000
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $27.000

Det är garanterat att dina önskade universitet finns på din stipendielista, om du uppfyller universitets krav. Du kommer att erbjudas stipendiatplatser vid ett antal universitet/college i enlighet med din studieinriktning. Stiftelsen bemödar sig alltid ta fram mellan 7-10 erbjudanden gällande stipendier och lämpliga universitet/college. Studiekostnader och stipendiernas storlek varierar mellan universiteten/collegen. I redovisningen för varje enskilt universitet/college kommer det att framgå totala kostnaden för att studera vid universitetet/colleget och hur stort ditt stipendium blir. Dina betyg (GPA), Toefl test resultatet, önskade studieinriktning, personliga intresse samt tillgänglighet påverkar vilket universitet/college som kommer att erbjuda stipendiatplats. Stor hänsyn tas även till socialt engagemang, intressen och hobbys utanför studierna, eftersom campus livet i USA anses som en mycket viktig del av studentens utbildning.

Du blir erbjuden minst 1 stipendie som garanterar en total studiekostnad på högst 13.000 usd för ett studieår, och minst 2 erbjudanden som täcker 40-60% av den totala studiekostnaden/studieår.

Kostnader för kurslitteratur, försäkring, flyg, visum etc tillkommer. Det är möjligt att söka studiemedel genom CSN för de kostnader som inte täcks av stipendiet.