Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Våra universitet

Vi samarbetar med en rad olika högskolor och universitet i USA i mer än 35 delstater från östra till västra kusten. De tar gärna emot internationella studenter för att berika campuslivet och stödjer dem med stipendier, som täcker en stor del av kostnaderna för utbildning, mat och boende.

Stipendierna baseras på att studenten skall bo på ett amerikanskt campus. Campus innebär att man bor på universitetets studentboende och i möjligaste mån deltar i skolans aktiviteter. Stipendiet bygger även på universitetens önskan att få ett internationellt utbyte.

När det gäller struktur på universitet/college, varierar det stort. Det kan vara små privata college på landsbygden med ca 800 elever, men även stora statliga universitet i städer, med upp till 17.000 studenter. Alla universitet/college har det gemensamt att de erbjuder en utbildning av hög kvalitet. Samtliga aktuella universitet/college är CSN-berättigade gällande de kostnader som inte täcks av stipendiet.

Stipendiaterna bor alltid på ett universitetets/collegets campus. På campuset finns, förutom föreläsningssalar, klassrum, bibliotek, idrottshallar, arenor och teatrar, även restauranger, café och lägenheter för studenter. Campuset erbjuder studenterna aktiv hjälp med studieplanering och målinriktning. Idrott och andra aktiviteter utanför studierna, har hög prioritet på universitet/college. På ett campus finns det även många arbetsuppgifter för internationella studenter (t.ex. i restauranger, bibliotek, biografer, inom idrott, eller stödundervisning).

Val av universitet
När du skickar in din ansökan kan du välja och ange max 2 av universiteten från listan nedan. (Du måste dock inte välja något av dessa universitet.)
Vi kommer sedan att skicka dig ett urval på 9 universitetsplatser, och det är garanterat att de skolor du eventuellt har valt från listan kommer att finnas med här (om du uppfyller universitets krav).
Utöver det finns det 7 andra universitet med. De 9 universitetsplatserna kommer att vara anpassade efter de kriterier du har tagit upp i din ansökan, samt vid intervjun.
Dina betyg (GPA), Toefl-resultatet, önskad studieinriktning, personliga intresse och tillgång till lediga platser påverkar viket universitet/college som kommer att erbjuda dig en stipendiatplats.

Här kan du se vilka 12 universitet som du kan välja mellan:

North Carolina Wesleyan College, Rocky Mount, NC
Normalpris per läsår: $41.300
Stipendiet per läsår: $28.400
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $12.900

Southern Utah University, Cedar City, UT
Normalpris per läsår: $28.700
Stipendiet per läsår: $13.000
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $15.700

Illinois College, Jacksonville, IL
Normalpris per läsår: $41.500
Stipendiet per läsår: $25.500
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $16.000

Truman State University, Kirksville, MO
Normalpris per läsår: $24.279
Stipendiet per läsår: $8.279
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $16.000

Menlo College, Atherton, CA
Normalpris per läsår: $58.000
Stipendiet per läsår: $37.800
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $20.200

Caroll University, Waukesha, WI
Normalpris per läsår: $43.400
Stipendiet per läsår: $26.200
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $17.200

Aquinas College, Grand Rapids, MI
Normalpris per läsår: $44.262
Stipendiet per läsår: $27.000
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $17.262

University of Wisconsin – Eau Claire, Eau Claire, WI
Normalpris per läsår: $26.500
Stipendiet per läsår: $6.000
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $20.500

Hanover College, Hanover, IN
Normalpris per läsår: $52.000
Stipendiet per läsår: $28.000
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $24.000

North Park University, Chicago, IL
Normalpris per läsår: $41.900
Stipendiet per läsår: $17.000
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $24.900

Colorado Mesa University, Grand Junction, CO
Normalpris per läsår: $37.200
Stipendiet per läsår: $10.000
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $27.200

Stetson University, DeLand, FL
Normalpris per läsår: $62.800
Stipendiet per läsår: $31.500
Din kostnad per läsår för studier, boende och mat: $31.300

Om du redan har sökt och blivit antagen till något universitet/college i USA, så går det inte att ordna en stipendiatplats på den institutionen genom oss, eftersom ni redan har ett avtal.

Det är viktigt att känna till att stipendiatplatserna ej gäller för studier vid universitet som Harvard, Yale, UCLA, Stanford, MIT, Berkeley, Purdue och Princeton. Universiteten i denna kategori har extraordinära krav på sina stipendiater.