Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Varför åka?

Bra utbildning
Universiteten  i USA är kända världen över för sin höga kvalitet på utbildning, men framför allt för livet och aktiviteterna som erbjuds utanför klassrummet. USA är det mest populära landet för internationella utbytesstudier.

Universitetens struktur i USA är annorlunda både när det gäller kraven på sökanden och utbudet av universitet. Under den första terminen studerar man mer allmänna ämnen, i syfte att säkerställa att eleverna får en bred utbildning. Utöver grundläggande kurser i  huvudinriktningen/specialisering (”major”) studerar man även ”allmänt”” i andra discipliner. Efter de första terminerna är det fokus på specialisering. På varje amerikanskt universitet finns handledare, akademiska rådgivare samt kuratorer. Handledarna ger personligt stöd och hjälp till eleverna. De hjälper dig att ”förvalta” dina kurser enligt din kompetens, dina specifika behov,  samt ditt mål och din karriärplanering.

Campuslivet – ett unikt sätt att leva
Stipendierna baseras på att studenten skall bo på ett Amerikanskt Campus. Campus innebär att man bor på universitets studentboende och i möjligaste mån deltar i skolans aktiviteter. Stipendiet bygger till en del på universitetens önskan att få ett internationellt utbyte.

Campus är en liten, mångfasetterad värld, som ger en unik möjlighet till kulturellt utbyte. Studenterna studerar och lever tillsammans på campus. Miljön på ett amerikanskt campus är inte helt jämförbar med ett svenskt universitet. På ett Amerikanskt campus ges helt andra förutsättningar för ett aktivt utbyte studenter emellan.

Som studerande på ett Amerikanskt universitet kommer du inte bara att förbättra dina kunskaper i engelska. Du kommer även att få värdefulla och trevliga sociala kontakter som du kommer att ha glädje av framöver. Varje campus är en enhet som erbjuder olika aktiviteter. Förutom föreläsningar och klassrum, bibliotek, idrottshallar, arenor och teatrar, finns det restauranger, caféer och lägenheter för studenter. Campus är utformad och organiseras med utgångspunkt från att det skall underlätta för de studerande under studietiden samt att studenterna skall få aktiv hjälp med sin studieplanering och målinriktningen för sina studier.

Idrott har hög prioritet på universiteten, både som en akademisk disciplin och på fritiden. På ett campus finns det också många jobb för internationella studenter (t.ex. i restauranger, bibliotek, biografer, inom idrott, eller stödundervisning).

Kunskaper i engelska
Om du studerar ett eller flera år i USA, kommer du snabbt att behärska engelska mycket bra. Du får även engelskkunskaper som är oerhört värdefulla gällande din inriktning. Du får med andra ord en mycket specifik språkkunskap inom ditt kunskapsområde. Engelska är det språk man använder på  campus och detta brukar passa svenska studenter utmärkt.

Fördelar i framtida karriären
I de flesta länder är en examen från ett Amerikanskt universitet mycket högt rankad. Med studier från ett Amerikanskt universitet öppnas många dörrar för den som är inriktad på en internationell arbetsmarknad. Men även på den svenska arbetsmarknaden är dessa studier mycket värdefulla. Du får en interkulturell kompetens, goda språkkunskaper, förmåga att arbeta självständigt och flexibelt. Dina chanser att få en bra start på din karriär och / eller ett jobb i en internationell miljö kommer därmed  att avsevärt förbättras.

Skapa nätverk
Genom studier vid ett Amerikanskt universitet så får du en unik tillgång till internationella kontakter och nätverk. I en utsträckning som saknar motstycke i de flesta jämförbara länder. I de flesta länder finns starka kontakter till den akademiska världen i USA. Amerikanska universitet har dessutom ofta en stark anknytning till näringslivet.