Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Priser & Info

Att presentera din ansökan för de olika universiteten är en mycket omfattande och tidskrävande procedur. Detta administrativa arbete skall täckas av studentens egenavgift. Programavgiften för att ansöka om stipendiatplatser via GoCampus Stipendier-programmet är därför 22 000 kr.

Programavgiften betalas i två delar. När din stipendieansökan är komplett betalar du in anmälningsavgiften (2000 kr). Vi kommer att arbeta fram 7-10 förslag på olika universitet/college som erbjuder stipendiatplats. Du erhåller samtidigt information om storleken på stipendiet och den totala studiekostnaden vid respektive universitet/college. Den slutgiltiga avgiften på 20 000 kr betalas när du valt en skola från stipendielistan för att bekräfta din plats på den skolan.

När du accepterat en stipendiatplats, så gäller antagningen under ett år. Det går med andra ord att skjuta på skolstarten upp till ett år. Terminsavgifter som inte täcks av stipendiet kommer du att erlägga direkt till universitetet.