Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Vanliga frågor

Vad är GoCampus?

I GoCampus-stipendieprogrammet deltar en rad olika högskolor och universitet i USA som gärna tar emot internationella studenter för att berika campus livet och stödjer de med stipendier som täcker en stor del av kostnader för utbildningen, mat och boende. Varje stipendiatplats är knuten till ett specifikt universitet eller college. Syftet med stipendiatplatserna är att ge svenska och internationella studenter möjligheten att studera i USA, till en rimlig kostnad. Stipendierna baseras på att studenten skall bo på ett Amerikanskt Campus och i möjligaste mån deltar i skolans aktiviteter.

Hur fungerar stipendiet?

Stipendiatplatsen kan sökas för ett års studier upp till full Bachelor-examen och täcker normalt mellan 40-60% av studiekostnaden. Du kommer att erbjudas stipendiatplatser vid ett antal universitet/college i enlighet med din studieinriktning. Förslagen skall vara anpassade till de kriterier som du har ställt upp i din ansökan samt vid intervjun.

Vilka universitet ingår?

Vi samarbetar med en rad olika högskolor och universitet i USA i mer än 35 delstater från östra till västra kusten som gärna tar emot internationella studenter för att berika campus livet och stödjer de med stipendier som täcker en stor del av kostnader för utbildningen, mat och boende.

Måste jag bo på campus?

Stipendierna baseras på att studenten skall bo på ett Amerikanskt Campus. Campus innebär att man bor på universitets studentboende och i möjligaste mån deltar i skolans aktiviteter. Stipendiet bygger till en del på universitetens önskan att få ett internationellt utbyte.

Är jag berättigad att söka CSN?

Ja, alla aktuella universitet/college är CSN-berättigade gällande de kostnader som ej täcks av stipendiet.

Kan jag söka stipendium via er om jag redan har blivit antagen till ett universitet?

Nej. Om du redan har sökt och blivit antagen till något universitet/college i USA, så går det inte att ordna en stipendiatplats på den institutionen genom stiftelsen, eftersom ni redan har ett avtal.

Jag vill helst läsa på Harvard eller Princeton. Går det?

Nej. Stipendiatplatserna ej gäller för studier vid universitet som Harvard, Yale, UCLA, Stanford, MIT, Berkeley, Purdue och Princeton. Universiteten i denna kategori har extraordinära krav på sina stipendiater.