Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Henrik, Camp

How long did you stay in America?
Jag arbetade på Camp Caribou i Maine, tre timmar norr om Boston mellan 2016-2018. Lägret pågick under sju veckor, men alla ledare genomgick en veckas utbildning innan lägerdeltagarna ankom. Eftersom jag arbetade med simning, var jag där en vecka tidigare tillsammans med alla andra som arbetade vid sjön för att genomgå första hjälpen-utbildning. Sammanlagt var jag där i nio veckor.

What were your reasons for applying as a Camp America counsellor?
Först och främst för att arbeta med barn och unga och uppleva en ny kultur. Jag hade planer på att bli lärare och ville se hur jag arbetar med barn och unga och därför var läger en bra plats för att göra det. Jag trivdes och åkte tillbaka två somrar till. Det gjorde att jag har fått arbeta med samma barn och se hur de utvecklas i sporten, men även som personer, vilket jag har tyckt är en av de bästa anledningarna till att åka tillbaka.

Tell us about your camp:
Lägret som jag arbetade på är ett traditionellt läger. Det är ett pojkläger och hade ungefär 250 barn i åldern 7-15 och 100 ledare. Både barnen och ledarna kom från hela världen, främst från engelsktalande länder. Barnen stannade antingen tre och en halv vecka eller sju veckor. Lägret var fokuserat på sportsaktiviteter, men hade även andra aktiviteter som till exempel teater. Varje dag gick barnen till tre olika aktiviteter på förmiddagen och sedan fick de välja tre aktiviteter som de ville göra på eftermiddagen. Maten var bra och ofta nyttig. Lägret tävlade mot andra pojkläger i närheten i olika sporter och fick även gå på danser med andra flickläger.

Describe the area you lived in:
Nästan alla ledare bodde tillsammans med barnen i stugor. Antalet barn varierade från 10 till 20 och antalet ledare var mellan två till åtta. De yngre barnen bodde i stugor som hade toaletter och duschar och de äldre barnen delade toaletter och duschar i en byggnad som låg mellan dem. Platsen som lägret låg i var i närheten av en mindre stad där det fanns affärer och även andra läger.

What was your best camp experience?
Att få vara utomhus hela somrarna och undervisa i en sport som jag gillar samtidigt som jag träffade andra ledare från hela världen. Efteråt fick jag också möjligheten att upptäcka ett nytt land och kultur.

Tell us about any traveling you did or what you did during your days of:
Vi var lediga en dag i veckan och hade ofta tillgång till minibussar som vi åkte med till olika platser i delstaten. Lägret låg nästan en timme från kusten och där fanns det många platser att åka till och det fanns även andra aktiviteter i närheten som vi åkte till.

How did you spend your camp salery?
Efter sommaren har jag åkt och rest någonstans. Jag har hälsat på vänner och åkt till olika platser i USA och där spenderade jag till stor del det mesta av min lön från lägret. Jag spenderade även litegrann under sommaren när jag var ledig.

What did you gain during your camp summer?
Många nya erfarenheter och nya vänner från hela världen. Jag fick också lära ut barn i något som många inte har kunnat bra tidigare. Jag har fått en ny insyn i hur jag kan lära ut på ett annat sätt och vara en del av somrar som jag själv och andra aldrig kommer att glömma!