Skandinaviska Institutet

Värdfamilj i Sverige

Skandinaviska Institutet är en icke vinstdriven stiftelse som funnits sedan mitten av 90-talet. Under ett antal år arrangerade stiftelsen utbytesprogram för internationella high school-elever till Sverige, men programområdet har nu upphört. Stiftelsens nuvarande programområden är High School, Camp America och Au pair.