Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Ansökningsprocessen

Vårt stödnätverk är uppbyggt för att hjälpa dig i varje steg i ansökningsprocessen. Vårt arbete involverar dig, din kontaktperson i Sverige, våra utlandskontor samt områdesrepresentanten. Vi arbetar alla tillsammans för att säkerställa att du är väl förberedd inför din high school-vistelse och att du passar bra ihop med din blivande värdfamilj.

Ansökan
Du startar din preliminära ansökan genom att fylla i en intresseanmälan på vår hemsida. Du och dina föräldrar blir därefter inbjudna till ett personligt möte och intervju. Mötet är gratis och är inte bindande. I och med att du gör din intervju och blir antagen, försäkrar du dig om en plats på high school-programmet. Vänta därför inte för länge med att göra en intresseanmälan.

Möte och intervju
Vi håller informationsmöten och intervjuer på orter runt om i Sverige. Under mötet träffar du någon av våra medarbetare som kommer att ge dig utförlig information om high school-programmet, samt besvara alla frågor du och dina föräldrar har. Mötet avslutas med att vi gör en intervju med dig.

Inom ett par dagar efter mötet får du besked om huruvida du blivit antagen till high school-programmet. I och med att du blir antagen reserverar vi en plats åt dig och du får ett antagningsbesked per e-mail som du och dina föräldrar sedan får möjlighet att ta ställning till.

När du bestämt dig för att gå vidare så behöver vi din kompletta ansökan. Du får utförliga instruktioner om hur du ska gå till väga och vi kommer att finnas till hands för att hjälpa dig. Under hela ansökningsprocessen kommer du att få fortlöpande information om vad du behöver tänka på inför din avresa.

Ansök gärna i mer än 1 år före planerad studiestart
Antalet platser till high school-programmet är begränsat så det kan vara bra att söka i god tid för att reservera en plats. Vi behandlar ansökningarna enligt principen ”först till kvarn”. Det går bra att söka i mer än ett år i förväg. Fördelen är att du säkrar en plats. Skulle programavgiften bli högre året efter, så söker du fortfarande utifrån det programpris som gällde när du anmälde dig. Går priset ner så gäller den lägre kostnaden istället.

När vi fått din kompletta ansökan till high school-programmet, påbörjar vi arbetet med att finna en bra värdfamilj till dig. Vi besöker alla familjer i deras hem och med hjälp av din ansökan försöker vi finna en familj som passar dig så bra som möjligt.

Sista ansökningsdag
Ju tidigare du söker, desto snabbare kan du försäkra dig om en plats på high school-programmet. Rekryteringen stänger så snart samtliga platser är tagna.