Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Sport & Fritid

Oftast anordnar italienska skolor inga ”kringaktiviteter”, som sport eller teater. Du får då själv leta upp fritidsaktiviteter i området där du bor och bekosta detta med egna pengar. Ta hjälp av din värdfamilj för att ta reda på vilket utbud som finns i just ditt område! Tänk bara på att skolarbete och familjetid upptar det mesta av vardagen i Italien. Sport och andra fritidsintressen ägnar man sig oftast åt på helgerna.

En del skolor ordnar dock extra aktiviteter efter skoltid, som sport eller teater. Kolla vad som gäller med just din skola!