Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Skolan

Skolan i Italien skiljer sig på flera sätt från den svenska skolan. Till att börja med går eleverna i skola 6 dagar i veckan. Man har oftast lektioner fram till lunch och sedan förväntas man gå hem och studera vidare. Läxorna är många och tar oftast hela eftermiddagen att göra. Skolan förväntar sig att du närvarar varje dag och att du tar dina studier på största allvar. Det finns färre skolämnen att välja på och skolan anordnar inte andra kringaktiviteter, som t ex sport.

Lärare och elever har en mer strikt och formell relation än här i Sverige och man förväntas tilltala sin lärare med största respekt. Elevernas beteende bedöms och man får betyg i uppförande.

Du kommer att gå in en klass med elever i samma ålder som du. Studieinriktning väljs utifrån vilka förkunskaper du har i skolämnena. De flesta skolor startar i mitten av september och slutar i mitten av juni. Skolåret delas in i två terminer och har två lov; jullov och påsklov.

High school i Italien är 5 år, eleverna går där från 14 års ålder till 19 år. Då har man först gått 5 år i Elementary School och 3 år i Junior High School. Ämnen som finns på alla high schools är: italiensk litteratur, historia, engelska, matte och PE. Dessa är obligatoriska. Sedan finns det olika tillvalsämnen, beroende på skola och inriktning, t ex konsthistoria, latin, filosofi, psykologi och naturvetenskapliga ämnen.