Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Kan jag söka?

Vi söker studiemotiverade och utåtriktade elever som känner att de klarar av att bo och studera i ett annat land under en till två terminer. Du ska under utreseåret fylla 16, 17 eller 18 år och får inte ha gått ut gymnasiet.

Du behöver inte ha toppbetyg, men du bör vara över medel och du ska framför allt tycka det är roligt att läsa och studera. Du behöver också kunna visa på att du är fullt frisk och inte har några allvarliga allergier.