Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Private High School

Vill du kunna skräddarsy ditt high school-år? Välj Private High School istället! Det blir dyrare, men du kan själv önska skola och område i USA och du får större möjlighet att påverka vilka ämnen du kommer att studera.

Vi erbjuder möjligheten att studera på Private High School i USA. Fördelen med dessa privata skolor är att du själv väljer vilka skolor och områden i USA du ska söka till. Klasserna är mindre och med färre elever i varje klass ges den enskilda studenten mer tid. Det är lättare att få plats på sitt favoritämne och att få syssla med sitt specialintresse. Ansökningsprocessen går snabbare till Private High School och du får snabbare en placering på en skola, eftersom de oftast har ett eget nätverk av värdfamiljer.

Kostnaden är ungefär 1,5 till 3 gånger så dyr som till det allmänna high school-programmet, beroende på vilka skolor du önskar söka till. Kontakta oss för mer information kring Private High Shool och vilka skolor som ingår!