Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Res till USA som au pair igen – betala ingen programavgift!

Har du varit au pair i USA tidigare och längtar tillbaka? Åk dit igen, vi bjuder på programavgiften!

Du gör hela ansökningsprocessen som förra gången, men du behöver också:
* ha fullföljt ditt tidigare au pair-år (och eventuell förlängning)
* ha avslutat studierna som ingick i din au pair-vistelse
* ha bott utanför USA i minst 2 år
* kunna få referenser från din/dina tidigare värdfamilj/värdfamiljer i USA
* ha rest antingen med oss eller någon annan organisation tidigare

Är du intresserad? Hör av dig till oss för mer information!