Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Resa som volontär i vinter? Sök stipendium!

Vill du resa som volontär i vinter?

Folke Bernadottes Minnesfond fördelar varje år resestöd (ca 7000:- kr) till ungdomar under 25 år som gör volontärprojekt i minst 8 veckor utomlands.
Deras nästa deadline är den 15 september 2018, och för dessa ansökningar ska resan påbörjas mellan 1 december 2018 och 30 april 2019.
Stipendiet söks på en särskild blankett som finns på deras hemsida.

Om du ska skicka in en ansökan och det krävs att du skickar med en inbjudan/ett bekräftelsebrev på att du ska genomföra resan, så skriver vi en sådan åt dig!