Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Uppdatering angående au pair-resor till USA

Den 22:a juni meddelade Trumpadministrationen att de tillfälligt kommer att stoppa ett flertal visum till USA. Restriktionen ska vara året ut och tyvärr påverkar det även J1-visumet, som du som au pair söker.

Det är i nuläget oklart hur länge denna restriktion faktiskt kommer att gälla, då det finns ett starkt motstånd mot den och man har lovat att utvärdera utfallet med jämna mellanrum.

Vi har också förstått att det kan finnas en öppning för amerikanska värdfamiljer att söka dispens från restriktionen för att på så sätt få tillåtelse för just sin au pair att få visum. Au Pair in America arbetar aktivt för att få mer information kring detta från amerikanska myndigheter.

I dagsläget gäller dock även det tillfälliga inresestoppet för svenskar i USA på grund av coronaviruset.

Men, det går fortfarande jättebra att söka till Au pair USA-programmet och vi har väldigt många värdfamiljer som söker au pair!

Vi jobbar på som vanligt med ansökningar och placeringar, även om tidigaste datum för avresa just nu ser ut att bli i januari 2021.

Vi fortsätter att undersöka vad som gäller för dig som vill resa som au pair till USA och återkommer med en uppdatering så fort vi vet mer.