Skandinaviska Institutet

Om Skandinaviska Institutet

Skandinaviska Institutet är en stiftelse som drivs utan vinstintresse. Vi erbjuder trygga och välorganiserade program sedan mitten av 90-talet, med enbart ungdomars bästa som mål. Syftet är att erbjuda ungdomar internationell erfarenhet via studier eller arbete och därigenom ökad förståelse för omvärlden. Vår önskan är att tillvarata, samt utveckla möjligheterna till ett internationellt engagemang, genom att erbjuda utbyten över kultur- och nationsgränser.

Skandinaviska Institutets programområden är Au Pair, High School och Camp America. Vi samarbetar bland annat med de välkända organisationerna Au Pair in America, International Student Exchange, Camp America och American Institute of Foreign Studies i USA.

Vi ger stöd och support i varje enskilt program och ställer höga krav på oss själva och på de mottagarorganisationer vi väljer att arbeta tillsammans med i varje land. Stiftelsens mål är att i samarbete med främst andra civila organisationer, föreningar eller i egen regi, kunna erbjuda möjligheter till internationell erfarenhet på ett säkert och välorganiserat sätt.

Att delta i ett utbytesprogram är inte att likställa med en turistresa. Som deltagare i våra utbytesprogram ska deltagaren känna att han/hon utvecklas som person, stärker sin självkänsla och får en ökad internationell förståelse. Vår strategi är att stärka den enskilda individen och därmed även stärka samhället i stort.

Stiftelsen ska främja studier, samt bidra till att öka förståelsen mellan olika kulturer, genom bl.a. utdelning av stipendier, för studier på eftergymnasial nivå utomlands. Stipendierna gäller endast vid skolor/universitet vilka förmedlats av Skandinaviska Institutet eller annan av stiftelsen godkänd organisation. Stiftelsen företräder i första hand sina deltagares intressen.

Stiftelsens ska, om möjligt, engagera personer som avslutat sitt utlandsengagemang inom nätverket (s.k. hemvändare). Tidigare deltagare kan erbjudas möjlighet att delta på mässor och informationsmöten, samt även erbjudas praktikplats inom stiftelsen.