Skandinaviska Institutet

Om Skandinaviska Institutet

Skandinaviska Institutet är en stiftelse som drivs utan vinstintresse. Vi erbjuder trygga och välorganiserade program sedan drygt 25 år tillbaka, med enbart ungdomars bästa som mål. Syftet är att erbjuda ungdomar internationell erfarenhet via studier eller arbete och ökad förståelse för omvärlden genom att erbjuda utbyten över kultur- och nationsgränser. Våra områden är Au Pair, High School, Volontär, Camp America samt College. Vi samarbetar bland annat med de välkända organisationerna ASSE, Au Pair in America och American Institute Of Foreign Studies i USA.

Stiftelsen Skandinaviska Institutets syfte är att tillvarata, samt utveckla möjligheter till ett internationellt engagemang.

Vi ger stöd och support i varje enskilt program och ställer höga krav på oss själva och på de mottagarorganisationer vi väljer att arbeta tillsammans med i varje land.

Att delta i ett utbytesprogram är inte att likställa med en turistresa. Som deltagare i våra utbytesprogram skall deltagaren känna att han/hon utvecklas som person, stärker sin självkänsla och får en ökad internationell förståelse. Vår strategi är att stärka den enskilda individen och därmed stärker vi även samhället i stort.

Stiftelsens mål är att i samarbete med främst andra civila organisationer, föreningar eller i egen regi, kunna erbjuda möjligheter till internationell erfarenhet på ett säkert och välorganiserat vis. Vissa av stiftelsens program har varit aktiva i Sverige sedan 1968.

Stiftelsen skall främja studier, samt bidra till att öka förståelsen mellan olika kulturer, genom bl.a. utdelning av stipendier, för studier på eftergymnasial nivå utomlands. Stipendierna gäller endast vid skolor/universitet vilka förmedlats av Skandinaviska Institutet eller annan av stiftelsen godkänd organisation. Stiftelsen företräder i första hand sina deltagares intressen.

Stiftelsens skall, om möjligt, engagera personer som avslutat sitt utlandsengagemang inom nätverket (s.k. hemvändare). Tidigare deltagare kan erbjudas möjlighet att delta på mässor och informationsmöten samt även erbjudas praktikplats inom stiftelsen.