Skandinaviska Institutet

Vår policy för hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen, GDPR. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PuL) och syftar till att öka skyddet av dina personuppgifter.

Vi på stiftelsen Skandinaviska Institutet är måna om din personliga integritet. Vi behandlar dina uppgifter på ett säkert och seriöst sätt och följer de nya regler som gäller.

För att vara öppna och tydliga med hur vi hanterar personuppgifter har vi valt att svara på ett antal frågor kring detta. Läs gärna igenom våra svar nedan och tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor!

Vilka uppgifter samlar vi in om dig och hur hantera vi dem?
I samband med att du lämnar in en intresseanmälan eller påbörjar en ansökan, lämnar du personliga uppgifter till oss. Vi använder endast dessa uppgifter för att behandla din förfrågan och/eller ansökan. Vi kan även komma att kontakta dig i upp till ett år efter det att du avslutat ditt program. Om du samtycker till det kan vi även komma att kontakta dig efter det.  Det kan gälla information, utvärdering eller programerbjudanden som vi tillhandahåller.

Beroende på vilket program du sökt till, samlar vi in olika sorters personuppgifter, t ex namn, adress, e-mail och telefonnummer. Vi kan även behöva samla in foto, videopresentation, födelsedata, hälsouppgifter, utbildningsbakgrund och uppgifter om särskild kost. Detta gör vi för att kunna behandla din ansökan till de olika programmen och för att ge dig bästa möjliga service.

För dig som deltar i ett program där du ansvarar för barn under 18 år, behöver vi även ta in uppgifter från belastningsregistret, i enlighet med de programregler som gäller.

Vem får ta del av dina uppgifter?
Endast våra handläggare och våra samarbetspartner/mottagarorganisationer och mottagarlandets myndigheter kan få ta del av dina uppgifter, i enlighet med syftet med din ansökan, d v s för att kunna administrera din ansökan, resa och vistelse. Detta gäller t ex vid hanteringen av visum, försäkring, skolplacering och värdfamiljsplacering.

Hur länge lagras dina uppgifter?
Vi lagrar dina uppgifter under hela programtiden och i enlighet med tillämplig preskriptionstid efter avslutat program.

Är det säkert att lämna sina uppgifter till oss?
Ja, vi lämnar inte vidare dina uppgifter till andra aktörer än de som är relevanta för ändamålet.
Vi säkerställer också att vår våra nätverk och system har adekvat skydd.

Du kan själv begära ut information om vilka uppgifter vi har om dig. Du behöver då skriva ett brev till oss, underteckna (du eller din målsman) och posta till oss.