Skandinaviska Institutet

Volontär

Skandinaviska Institutet är en icke vinstdriven stiftelse som funnits sedan mitten av 90-talet. Under ett flertal år arrangerade stiftelsen volontärresor till bland annat Indien, Nepal, Ecuador, Sydafrika och Tanzania, men programområdet har nu upphört. Stiftelsens nuvarande programområden är High School, Camp America och Au pair.