Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Dina kostnader

Indien
Tanzania
Sydafrika
Ecuador
1 månad
12000
15000 kr
11000 kr
2 månader
12000 kr
17800
21800 kr
16500 kr
3 månader
15800 kr
23000
28300 kr
21500 kr
4 månader
19500 kr
5 månader
23400 kr
6 månader
27500 kr

Kontakta oss för prisinformation för specifikt antal veckor eller månader.

Programkostnaden inkluderar:

 •     Orienteringsmöte i Sverige.
 •     Personlig hämtning på flygplatsen.
 •     Orienteringsdag(ar) på plats.
 •     Boende & mat i värdfamilj eller på projektet.
 •     Intyg.

Ej inkluderat:

 • flyg
 • visum
 • försäkring
 • ev vaccinationer

Programavgiften betalas senast en vecka (till Tanzania senast en månad) innan avresa via faktura som skickas ut till dig.

Priserna är angivna i SEK och gäller tills vidare. Vi förbehåller oss rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Som förändringar räknas bland annat ändringar av projektkostnader och valutakurser.

Stipendiumtips
Folke Bernadottes Minnesfond
Folke Bernadotte Minnesfond fördelar varje år resestöd (7000,-kr) till ungdomar (under 25 år) som gör volontärprojekt (i minst 8 veckor) utomlands. Deras deadline är den 15 februari/ 15 september, och för dessa ansökningar ska resan påbörjas mellan den 1 maj och 30 november/ 1 december och 30 april. Stipendium söks på särskild blankett som finns på deras hemsida. Om du vill ansöka om stipendier kan vi gärna hjälpa till att utfärda ett antagningsbevis/inbjudan.

Förutom olika stipendier och fonder, kolla med din familj, din skola eller varför inte något lokalt företag, affär eller tidning där du bor om de vill stöda din volontärinsats. Att hitta sponsorer kan var en utmaning, men det viktiga är att du tycker dina aktiviteter är roliga. Det är även viktigt att du informerar utförligt om ditt projekt och din motivation för den eventuella sponsorn, men även vad sponsorn får ut av utbytet. Försök att inspirera dem till ditt projekt och låta dem vara delaktiga under vistelsen, exempelvis genom regelbunden kontakt och uppföljning efteråt.

Projektbidrag
Är du i gästlandet och vill göra någonting speciellt på ditt projekt som t.ex. ett utflykt med barnen på hemmet, en tävling på skolan, köpa material till sjukhuset? Det finns möjlighet att ansöka om projektbidrag hos oss. Lite pengar i Sverige är mycket pengar i Ecuador, Indien, Tanzania och Sydafrika. Om du har en projektidé under din tid på plats skriv ett mejl till oss där du beskriver vad du gärna vill genomföra och hur du skulle använda projektbidraget. Efter avslutat projekt ber vi dig att skriva några rader om eventet och skicka några bilder.

Budget
Skandinaviska Institutet är en stiftelse, vilket betyder att vi drivs helt utan vinstintressen. Stiftelsen samarbetar med små lokala organisationer och projekt som gärna ta emot dig som volontär men har inte råd att betala dig för ditt arbete, boende, kost, transport etc. Stiftelsens volontärprojekt finansieras därför av i första hand sina deltagare och programavgiften täcker omkostnader för boende, mat, kontaktperson, projektstöd mm.

Programavgiften används för följande:

 • Kost och logi på plats.
 • Flygplatshämtning.
 • Kontaktperson och support på plats.
 • Projektstöd.
 • Förberedelsemöte.
 • Material, resekostnader, partnerbesök.
 • Marknadsföring och administration  i Sverige.
 • Moms.