Ansök nu

Skandinaviska Institutet

Praktisk information

Samarbetsorganisationer
Våra samarbetspartners på plats i Ecuador, Indien, Tanzania och Sydafrika är ideella non-regering organisationer (NGO) som arbeta för att främja global förståelse/interkulturell lärande och att arbeta för gemenskap och fred genom ungdomsutbyte. De stöder volontärprojekt i samarbete med det lokala samhället genom att placera aktiva volontärer från olika länder att delta på de projekt som är intresserade att lära sig, dela och är villiga att arbeta tillsammans för förbättring och förståelse.

Våra partners och koordinatorer på plats undersöker noggrant alla volontärplaceringar och denna personal har lång erfarenhet av att ha arbetat med internationella volontärer. Både förser volontärerna med nödvändig träning och fullt stöd under programtiden eftersom de anser att internationella volontärer fulla av entusiasm, god utbildning och en hel del erfarenheter avsevärt kan bidra till att förbättra livskvalitén för representative projektpartner.

Att boka flyg
Flygbiljetten bokar du själv, men vi kommer gärna med tips på resebyråer.

Försäkring
Det är obligatoriskt att ha en heltäckande försäkring under resan. Du ansvarar själv för ditt försäkringsskydd under resan. När du ska leva utomlands en period, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan skulle vara framme, exempelvis läkarvård eller hemtransport – utan att du själv behöver stå för kostnaderna. Det viktigaste när du ska välja försäkring inför resan är att se över vilka delar av din resa som täcks av försäkringen och att den passar just dina behov. Kolla upp försäkringsskyddet i din hemförsäkring, eller teckna en reseförsäkring för vistelsens period. Om du vistas i gästlandet som långtidsvolontär (under en längre period) rekommenderas en försäkring som riktar sig speciell mot volontärer som t.ex. Gouda Leva Utomlandsförsäkringen.

Utdrag ur belastningsregistret
Vi träffar de flesta av våra volontärer innan avresan. Både för att projekten ska passa er som volontärer och tvärtom. Vi tycker att det är viktigt att kunna garantera allas säkerhet och har därför infört krav på bakgrundskontroller av alla volontärer som vill arbeta med små barn, ungdomar och kvinnor. För att få åka på ett av våra volontärprojekt krävs därför ett utdrag ur belastningsregistret. Vi ger dig utförlig information när du är anmäld till något av våra projekt.

Visum
I alla projektländer behövs visum. Vi hjälper dig med tips och råd om var och hur du enklast ordnar ett visum. Du måste ha ett pass som är giltigt i minst 6 månader efter resans slut och med minst två tomma sidor. Vi ger dig utförlig visuminformation när du är anmäld till något av våra projekt.

Vaccination
Vi rekommenderar att du i god tid inför resan, tar kontakt med din lokala vaccinationscentral för råd gällande vaccinationer. Vaccinationsskyddet beror på vilka olika länder du eventuellt ska besöka under resan, vilka platser inom ett land du har tänkt befinna dig på och hur länge.

Betalning
De projekt och organisationer som vi samarbetar med tar gärna emot dig, men har inte råd att betala dig för ditt arbete eller boende. Avgiften inkluderar därför boende, mat, mentor på plats, transporter, stöd till utvalda projekt samt förberedelsemöte, material och administrativt arbete. Du betalar via faktura som skickas ut till dig. Fakturan behöver vara betald senast två månader innan avresan.

Stipendium
Folke Bernadottes Minnesfond
Folke Bernadotte Minnesfond fördelar varje år resestöd på mellan 6000 och 7000 kr till ungdomar under 25 år som gör volontärprojekt i minst åtta veckor utomlands. Deras deadline är den 15 februari/ 15 september, och för dessa ansökningar ska resan påbörjas mellan den 1 maj och 30 november/ 1 december och 30 april. Stipendium söks på särskild blankett som finns på deras hemsida. Om du vill ansöka om stipendier kan vi gärna hjälpa till att utfärda ett antagningsbevis/inbjudan.

Förutom olika stipendier och fonder, kolla med din familj, din skola eller varför inte något lokalt företag, affär eller tidning där du bor om de vill stöda din volontärinsats. Att hitta sponsorer kan var en utmaning, men det viktiga är att du tycker dina aktiviteter är roliga. Det är även viktigt att du informerar utförligt om ditt projekt och din motivation för den eventuella sponsorn, men även vad sponsorn får ut av utbytet. Försök att inspirera dem till ditt projekt och låta dem vara delaktiga under vistelsen, exempelvis genom regelbunden kontakt och uppföljning efteråt.

Avresemöte
Varje volontär som åker iväg ska delta i ett obligatoriskt informationsmöte innan avresan, där man diskuterar det kommande projektet, säkerhetsfrågor samt volontärens egna tankar och funderingar. När du har fått placeringen får du en inbjudan till ett on-line möte där vi går igenom de viktigaste frågor.

Skicka in en intresseanmälan.

Berätta lite om dig själv, dina intressen och vad för slags volontärprojekt du är intresserad av.