Skandinaviska Institutet

Land:
Typ:

Sydafrika - djurreservat för lejon

Drakenstein Lion Park är ett djurreservat för lejon som fötts upp i fångenskap och tyvärr inte kunnat rehabiliteras och släppas ut i det fria. Parken...

Sydafrika - rehabiliteringscenter för sjöfåglar

The Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (SANCCOB) driver ett rehabiliteringscenter för skadade sjöfåglar där större andelen är afrikanska pingviner, men även...